Yalnızca akademik eğitim günümüz iş dünyası için artık yeterli olmuyor. Dünya globalleşiyor ve bir parçası olarak bıraktığımız izler sadece kariyer için değil kişisel gelişimimiz için de önemli hale geliyor. Bir yerde kelebek uçuyor ve dünyanın başka yerinde bir rüzgara neden olabiliyor. Bu nedenle dünyayı daha iyi anlamak için sosyal sorumluluk projelerinde yer almamız ve ilgi alanlarımız doğurultusunda yaşadığımız çevre ve toplumun yararına zaman ayırmamız gerekiyor. Dünyanın sorunlarına duyarlı, çözüm arayan gençlere hem iyi üniversitelerin kapıları aralanıyor, hem de iş hayatında tercih edilen adaylar onlar oluyor.

Bu ders kapsamında, öğrenciler hem içinde yaşadığı toplumu daha yakından tanıyarak toplumsal konulara duyarlılık kazanacak, hem de toplumun farklı kesimleriyle iletişimin getirdiği empati, esneklik, pratik düşünce gibi profesyonel yaşamda da çok aranan yetkinliklere sahip olacaktır. Aynı zamanda dersin uygulaması ile öğrenciler takım olabilme, ortak hedefe odaklanma, disiplin ve sorumluluk alma gibi önemli yetkinlikleri de kazanacaktır.

Ayrıca her hafta Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda filmler, belgeseller izletilecek ve dokümanlar paylaşılacaktır.

Kimler Katılabilir?

Program Süresi

Ders Süresi

Lise ve Üniversite Öğrencileri

10 Gün

120 DK

 


ÖRNEK PROGRAM


1. Ders: Tanışma, dersin içeriği ve amacına yönelik etkinlikler


2. Ders: Sosyal sorumluluk nedir ve sosyal sorumluluk çalışmaları niçin önemlidir?


3. Ders: Gönüllülük nedir? Gönüllülük size neler kazandırır? Hangi kurumlarda gönüllü çalışabilirsiniz? Sosyal sorumluluk üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları (Örnek proje incelemesi)


4. Ders: Güncel sosyal sorumluluk projelerinin araştırılması ve tartışılması


5. Ders: Sosyal sorumluluk projesi saha çalışması


6. Ders: Sosyal sorumluluk projesi saha çalışması


7. Ders: Sosyal sorumluluk projesi saha çalışması


8. Ders: Sosyal sorumluluk projesi saha çalışması


9. Ders: Sosyal sorumluluk projesi saha çalışması


10. Ders: Sosyal sorumluluk projesi kazanım sonuç raporunun oluşturulması


 

Öğrenciler aşağıda belirtilen sahalardan birinde saha çalışmalarını gerçekleştirir.
İlgilenilecek Alanlar Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Arasından Seçilecektir.

SAHALAR

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri:

 

HEDEF 4

NİTELİKLİ EĞİTİM

HEDEF 10

EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

(Engelli bireylere destek projeleri; Otizmli çocuklar ile gerçekleşen projeler; Zihinsel engelli çocuklar ile gerçekleşen projeler; İşaret dili; Yaşlı destek projeleri / huzurevi ziyaretleri)

 

HEDEF 11

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR VE YAŞAM ALANLARI

 

HEDEF 12

SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM

 

HEDEF 13

İKLİM EYLEMİ

(Kent ve çevre farkındalığı projeleri)

 

HEDEF 14

KARASAL YAŞAM

(Hayvan Hakları ile ilgili projeler/barınak ziyaretleri)