PROF. DR. YEŞİM YALÇIN MENDİ

1967 yılında Edremit’de doğdu. 1984 yılında başladığı Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri bölümünden 1988 yılında Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun oldu. Aynı Üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini aldı. Prof. Mendi, Yüksek Lisansını tamamlayıp doktoraya başladığı dönemde Hollanda Wageningen Ziraat Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Bölümünden ikinci Yüksek Lisans derecesini aldı ve ardından aynı bölümde sandwich doktora programını tamamladı.

Wageningen Ziraat Üniversitesi, California Eyalet Üniversitesi ve Michigan Eyalet Üniversitelerinde ziyaretçi araştırmacı olarak belirli dönemlerde görev aldı. Halen Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde Profesör olarak Süs Bitkileri Islahı ve Bitki Biyoteknolojisi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

2019 yılında Çukurova Teknokent çatısı altında Plant Biotech şirketini kurdu ve Bitki Biyoteknolojisi konularında danışmanlık, laboratuvar kurumu, eğitim, kongre düzenleme konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Uzmanlık alanları, süs bitkilerinin biyoteknolojik yöntemler kullanılarak korunması ve çoğaltılması (mikroçoğaltım, kriyoprezervasyon ve sentetik tohum)’dır.