BETÜL SELCEN ÖZER

Betül Selcen Özer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ekonomik ve Sosyal Demografi Ana Bilim Dalı’ndan aldı.

2000 yılında ilk adımını attığı Sivil Toplum yolculuğunda; Willows International, TURMEPA, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Tohum Otizm Vakfı gibi önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarında; üreme sağlığı, çevre, çocuk, gençlik, eğitim ve engellilik alanlarında çalıştı. Bu kuruluşlarda saha, eğitim, projeler, kaynak geliştirme ve iletişim, genel müdürlük gibi birçok farklı görevde bulundu.

2013 – 2015 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Temel Demografi dersini de veren Özer, STK'lara yönelik eğitimler vermekte, finansal sürdürülebilirlik, iletişim, STK yönetimi ve stratejik planlama alanlarında danışmanlık yapmaktadır.

Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) ve Köy Okulları Değişim Ağı (KODA)‘nın Yönetim Kurullarında, Genç Başarı Eğitim Vakfı, Çelikel Eğitim Vakfı ve Bir Adım Var Vakfı’nın Danışma Kurullarında görev alan Özer, sosyal fayda ekseninde, fark yaratacak fikirleri doğru paydaşlarla bir araya getiren The Good Factor’un kurucu ortağıdır.