Hedef Kitle: Üniversite ve Lise
 

  Yöntem:

  · Kariyer Merkezi hedef kitlesi ihtiyaç analizlerinin yapılması
  · Kariyer Merkezi öncelikli stratejik hedeflerinin belirlenmesi
  · Mevcut iç ve dış paydaşların tespiti ve değerlendirilmesi
  · Kariyer Merkezi aksiyon planının oluşturulması
  · Stratejik danışmanlık toplantılarıyla aktivasyon alanlarının takibi